Kas usute, et teate, millisest küljest kõige parem välja näete? Tõenäoliselt te eksite.

By in
521

Nikon COOLPIX uuringu tulemused näitavad, et inimeste hinnangud on selles küsimuses enamasti ebatäpsed, samuti et naised on meestest tunduvalt sagedamini eksiarvamusel

Kas pöörate kaamera suunas sama näopoole iga kord, kui teid pildistatakse? Kuigi enamik inimesi arvab, et nad teavad, milline nende näopooltest fotodel parem välja näeb, eksib suurem osa neist alati. Sellise tulemuseni jõuti uurimuse käigus, mille korraldas Nikon COOLPIXi tellimusel Face Research Lab.

Selle ambitsioonika ja omataoliste hulgas mastaapseima uuringu raames küsis Nikon sajalt eri vanusest ja rahvusest inimeselt, kas nad usuvad, et nende üks näopool on teisest veetlevam. Vastuste kontrollimiseks pildistati sadat uuringus osalenut (nende seas oli 50 meest ja 50 naist) mõlemalt küljelt ja nende pildid avaldati internetis hindamiseks.

Veebilehel www.faceresearch.org näidati 167 hindajale katses osalenud modellide vasemast ja paremast näopoolest tehtud 2400 pildipaari ning paluti igast paarist välja valida atraktiivsem. Pooltel juhtudest olid fotod pandud peegelpilti, et välistada mis tahes hindajate tajust lähtuvat kallutatust.

Uuringu tulemused näitasid, et kuigi enamik inimesi arvab, et nad teavad, milline nende näopooltest fotodel parem välja näeb, eksib suurem osa neist alati. Huvitaval kombel olid naiste tulemused kenama näopoole hindamisel meestega võrreldes halvemad ja ainult üks naine kolmest (36%) valis õige näopoole. Enamik naisi uskus, et kenam on see näopool, mida teised vähematraktiivseks pidasid.

Samuti näitas uuring, et vasakut näopoolt peeti peaaegu kaks korda sagedamini kenamaks kui paremat näopoolt, vaatamata sellele, kas katses osaleja naeratas või mitte. 

Internetipõhist hindamisprotsessi juhtis Face Research Labi direktor Dr Lisa DeBruine. Ta kommenteeris uuringu tulemusi järgmiselt:

„Teised teadlased on väitnud, et ühe poole kasuks kalduvad hinnangud näopoolte atraktiivsusele võivad tuleneda asjaolust, et näoilmed on reeglina asümmeetrilised ja võivad tugevamini esile tõusta vasemal näopoolel. See uurimus tõestab, et vasemat näopoolt peetakse veetlevamaks ka juhul, kui modelli ilme on neutraalne.“

„Selle uurimuse käigus uuriti esmakordselt, kas inimesed teavad, milline on nende atraktiivsem näopool. Mind üllatas, et naised tulid ülesandega halvemini toime kui mehed, kuigi kummastki soost osalejatel ei õnnestunud eriti hästi oma veetlevamat näopoolt ära arvata.“

Millist näopoolt enamasti kõige atraktiivsemaks peetakse?

Vasemast ja paremast näopoolest tehtud pildipaaride puhul peeti 61% juhtudest veetlevamaks vasemat näopoolt, isegi kui hindajad nägid fotot peegelpildis. Paremat näopoolt peeti kenamaks 36% puhul kõigist inimestest, samal ajal kui 3% osalejatest olid vasem ja parem näopool võrdselt atraktiivsed.

Kas inimesed teavad, milline on fotodel nende „parem külg“?

Vähem kui pooled katses osalenutest (47%) suutsid oma atraktiivsema näopoole õigesti tuvastada, mis näitab, et enamik meist langetab fotodel poseerides kenamat külge valides vale otsuse.

Eriti just naised peaksid õige poosi leidmiseks fotodel teiste arvamust küsima. Nikon COOLPIXi uuring näitas, et mehed tunnevad oma atraktiivsema näopoole ära sagedamini kui naised — meestest langetas õige valiku 58% ja naistest vaid 36%.

Kas emotsioonid mõjutavad tulemust?

Kui usute, et teie naeratus on eriti kena vasakult poolt vaadatuna, siis ei pruugi te seda näopoolt kaamera poole keerates õigesti tegutseda.

Katses osalenud inimestest tehti üks naeratav ja üks neutraalse näoilmega pildikomplekt. Vasakut näopoolt peeti peaaegu kaks korda sagedamini kenamaks, vaatamata sellele, kas katses osaleja naeratas või mitte – see viitab asjaolule, et vasem näopool on ilmele vaatamata põhiomadustelt atraktiivsem. See järeldus on vastuolus hiljutise uuringuga, mille tulemusena väideti, et vasemat näopoolt peetakse kenamaks seetõttu, et see annab paremini edasi emotsioone.

Kuidas „õige küljega“ pildile jääda
Uuringu tulemustest lähtudes annab Nikon Europe’i tootejuht Nicolas Gillet järgmised suunised:

  • Kuna te tõenäoliselt ei tea, milline on teie kenam näopool, paluge hindamiseks abi sõbralt.
  • Teie näopoolte aktraktiivsus tuleneb näo või ilmete asümmeetrilisusest ja seetõttu ei ole vähematraktiivsest küljest tehtud foto peegelpilti asetamisest kasu.
  • COOLPIX kaamerate puhul aitab teil kõige kenamaid pilte teha Nikoni nutika portreevõtte süsteem, mis pakub laia valikut automaatfunktsioone – sealhulgas Smile Timer (naeratusdetektor), Blink Warning (pilgutuse tuvastuse)) ja Skin Softening (naha ühtlustamise funktsiooni) ning D-Lighting-funktsiooni.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply